Onlangs heeft de KTK-groep een perceel aangekocht op het bedrijvenpark H2O te Hattemerbroek.

Het nieuwe onderkomen zal straks huisvesting gaan bieden aan KTK Service, alsmede aan KTK Verhuur.

Beide zijn de laatste jaren sterk geroeid, waardoor uitbreiding c.q. nieuwbouw noodzakelijk is geworden. Met als doel de dienstverlening verder uit te breiden.

Het nieuwe bedrijfspand wordt, hoe toepasselijk, aan de Duurzaamheidstraat gebouwd.

De opdracht van de directie is vanzelfsprekend om zo duurzaam mogelijk te bouwen en de uitwerking hiervan is aan ons bouwkundig ingenieursbureau mee gegeven.

Deze heeft dit vertaald in een mooi en goed uitgewerkt bouwplan. Inmiddels liggen de bouwtekeningen bij de welstandscommissie van de gemeente ter goedkeuring. De verwachting is dat de start van de nieuwbouw snel zal plaatsvinden.

In het plan wordt gekozen om met zoveel mogelijk duurzame en circulaire materialen te werken bij de realisatie.

Voor de koeling en verwarming van het (volledige) pand wordt gekozen voor aardwarmte. Dit is een duurzame milieuvriendelijke manier van verwarmen met energie uit de aarde.

Zelfvoorzienend zullen we zijn m.b.t. het gebruik van elektra, wat wordt opgewekt door middel van zonnepanelen. Hemelwater zal worden opgevangen voor eigen gebruik.

Op deze manier draagt de KTK-groep haar steentje bij aan een beter milieu. 

Hier alvast een impressie van hoe het toekomstige pand er uit komt te zien.

Wij houden u op te hoogte van de ontwikkelingen.